2010/10/12

Gyerek-asztrológia – OROSZLÁN- gyermek


Ki leszek, ha nagy leszek?

Vajon mit üzennek gyermekünkről a csillagok, milyen titkokat súgnak meg annak, aki képes olvasni bennük?
A sors nem végzet. Akárki is lehet a gyermekünkből, de nem árt, ha értjük csillagjegyének üzenetét…
Tudjuk, a szülőnek a legfontosabb, hogy gyermeke jó, helyes nevelést kapjon. A gyermek szeretne megfelelni szülei elvárásának, ugyanakkor születési jegyének hatása, energiái szerint igyekszik kibontakoztatni egyéniségét. Az akarat és az érdek ütközése által a gyerek lelki sérüléseket gyűjthet be mindjárt élete első éveiben. Ha olyasmire kényszerítjük, olyant várunk el tőle, amihez benne nincs út, akkor boldogtalanná tesszük őt és önmagunkat is. Ha azonban ismerjük rejtett tehetségét, ma még szunnyadó, de a csillagjegyéből kiolvasható jó tulajdonságait, akkor azokat erősíthetjük, támogathatjuk.

Asztrológiai szempontból mindenkinek két állatövi jegye van, és ezek közösen határozzák meg életét. A Nap-jegyet a születés napja határozza meg. A Nap minden évben megteszi útját a 12 állatövi jegyen keresztül, ugyanakkor minden egyes napon, amikor felkel, és lenyugszik, szintén áthalad a 12 jegyen.
Az a napszak, amelyben születtél az aszcendens jegye, más néven a „felkelőjegy” az a jegy, amelyik éppen felkelőben van a keleti horizonton a születésed pillanatában. Tehát tizenkét különböző módon lehet valaki pld. „kos”.
Gyermekünk várható jellemét, lehetőségeit előzőeken túl még a jegyéhez tartozó, abban uralkodó planéta karaktere, s annak a horoszkópban való elhelyezkedése is befolyásolja, vagyis melyik házban és más planétákkal milyen összefüggésben van jelen. Nem csoda, hogy az újságokban olvasható jegykarakter-leírások sokszor eltérnek tapasztalatainktól, hiszen nem tudják figyelembe venni az adott személy aszcendensét s a planéták pontos helyzetét a horoszkópban.
Ne feledjük, a világba tiszta lappal, tapasztalatlanul érkező újszülött úgy alakítja ki saját személyiségét, hogy a planéták együttállásából eredő karakter-vázára a közvetlen környezetétől ellesett viselkedésmintákat aggatja fel.
Tehát kivel is élünk együtt, milyen lehetőségek bújnak meg gyermekünkben, miben segítsük, mire bíztassuk, mit igyekezzünk elkerülni, mely időszakban mire számíthatunk? Erről súgnak nekünk a csillagok!

Lássuk mik a legfőbb tényezők, amikre a gyermek nevelésekor figyelnünk kell, hogy kiegyensúlyozott, önmagával békében élő felnőtté válhasson?

OROSZLÁN- gyermek / július 23.-augusztus 23./ a tűzzel fix, nyári, pozitív polaritású (kifelé forduló, aktív, érzelmi) jegy.

Vezető gondolata:
FENSÉGESEN URALNI ÉS BERAGYOGNI MINDENEKET!

-Bátor, döntéshozó, energiában gazdag, erős egyéniség. Jó ítélőképességű, aki nem tolerálja a negatív jellemvonásokat. Megérzi és felismeri a gyengeséget, ügyeskedést, füllentést, vele komolyan kell bánni, beszélni, s okosan határozottan viselkedni, különben nem fog tiszteletet érezni. A mama legyen szeretettől sugárzó, biztonságot nyújtó, a papa pedig egyenes jellemű, szilárd, aki tévedéseit is beismeri, vállalja.
-Az erőt, becsületességet tiszteli, ezért legyünk vele nyíltak, határozottak, egyenesek.
-Kitartó, céltudatos,nagylelkű, teljesítményét jutalmazzuk, dícsérjük.
-Ha elkényeztetjük, egocentrikusá, követelőzővé válik, dühroham, hiszti, duzzogás esetén, ha komolyan, értelmesen és nyíltan elmagyarázzuk a tényállást, meg fogja érteni.
-Ha folytonos vereségek, csalódások érik erőtlen lesz, kudarckerülő, lustálkodó. Ezt meg kell előzni, figyelve rá, hogy kellő mennyiségű sikerélményt, dicséretet gyűjthessen be, de soha ne jutalmazzuk igazi ok, elvégzett teljesítmény nélkül, mert elvesszük tőle a sikerélményt.
-Vezető egyéniség, erősítsük benne a kegyes uralkodó pozitív képét, aki ezt nem zsarnokoskodásra használja. Tiszteli a nyílt fellépést, az egyértelmű és becsületes törvényeket, sha vigyázunk arra, hogy ne alázzuk meg mások előtt, akkor megérti majd hol hibázott, s nem teszi többé.

Uralkodó planétája: a NAP /mely bolygórendszerünk közepe, körülötte forog a mindenség!/
A kis oroszlán számára először a Nap szerepét az anya tölti be, hisz ami igazán fontos és jó /táplálék, gondoskodás, szeretet/ tőle ered. Az apa szerepét majd akkor érti meg, mikor nyiladozó értelme kezdi felfogni a viselkedésminták rendszerét. Felfogja, hogy nem ő a család napja, de elkezd úgy gondolni magára, mint az apa mellett keringő kis-napra, s ez a mesékben a király-királyfi viszonyban mutatkozik meg. Engedjük kérdezni, hisz faggatózásaiból megtudhatjuk, mik azok a fájó pontok, amikkel még nincs tisztában. Az óvodában rá kell ébrednie, hogy más gyerekek is vannak, akik épp oly fontosak mint ő maga. Az okosan nevelt, szeretettel gyámolított csemete bátran helyt fog állni a közösségekben, míg a magára hagyott, „trónja fosztott” gyerek elkeseredik, magába fordul, vagy dühöng. Minden életszakaszban szüksége van példaképre, tekintélymodellre, ne feledjük a szülők azok, akik saját példájukkal nevelik, okítják gyermeküket.

Kérem, ne feledjék soha, hogy a gyermek horoszkópját ismerő, azt használó szülő jutalma a kiegyensúlyozott, boldog ember.
/Felhasznált irodalom: Böszörményi Gyula – Rákos Péter Gyermekasztrológia c. könyve- 2004.évi kiadás/
Összeállította: Gyimesi Ferencné

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése