2010/10/12

Gyerek-asztrológia – NYILAS –gyermek


Ki leszek, ha nagy leszek?

Vajon mit üzennek gyermekünkről a csillagok, milyen titkokat súgnak meg annak, aki képes olvasni bennük?
A sors nem végzet. Akárki is lehet a gyermekünkből, de nem árt, ha értjük csillagjegyének üzenetét…
Tudjuk, a szülőnek a legfontosabb, hogy gyermeke jó, helyes nevelést kapjon. A gyermek szeretne megfelelni szülei elvárásának, ugyanakkor születési jegyének hatása, energiái szerint igyekszik kibontakoztatni egyéniségét. Az akarat és az érdek ütközése által a gyerek lelki sérüléseket gyűjthet be mindjárt élete első éveiben. Ha olyasmire kényszerítjük, olyant várunk el tőle, amihez benne nincs út, akkor boldogtalanná tesszük őt és önmagunkat is. Ha azonban ismerjük rejtett tehetségét, ma még szunnyadó, de a csillagjegyéből kiolvasható jó tulajdonságait, akkor azokat erősíthetjük, támogathatjuk.

Asztrológiai szempontból mindenkinek két állatövi jegye van, és ezek közösen határozzák meg életét. A Nap-jegyet a születés napja határozza meg. A Nap minden évben megteszi útját a 12 állatövi jegyen keresztül, ugyanakkor minden egyes napon, amikor felkel, és lenyugszik, szintén áthalad a 12 jegyen.
Az a napszak, amelyben születtél az aszcendens jegye, más néven a „felkelőjegy” az a jegy, amelyik éppen felkelőben van a keleti horizonton a születésed pillanatában. Tehát tizenkét különböző módon lehet valaki pld. „kos”.
Gyermekünk várható jellemét, lehetőségeit előzőeken túl még a jegyéhez tartozó, abban uralkodó planéta karaktere, s annak a horoszkópban való elhelyezkedése is befolyásolja, vagyis melyik házban és más planétákkal milyen összefüggésben van jelen. Nem csoda, hogy az újságokban olvasható jegykarakter-leírások sokszor eltérnek tapasztalatainktól, hiszen nem tudják figyelembe venni az adott személy aszcendensét s a planéták pontos helyzetét a horoszkópban.
Ne feledjük, a világba tiszta lappal, tapasztalatlanul érkező újszülött úgy alakítja ki saját személyiségét, hogy a planéták együttállásából eredő karakter-vázára a közvetlen környezetétől ellesett viselkedésmintákat aggatja fel.
Tehát kivel is élünk együtt, milyen lehetőségek bújnak meg gyermekünkben, miben segítsük, mire bíztassuk, mit igyekezzünk elkerülni, mely időszakban mire számíthatunk? Erről súgnak nekünk a csillagok!

Lássuk mik a legfőbb tényezők, amikre a gyermek nevelésekor figyelnünk kell, hogy kiegyensúlyozott, önmagával békében élő felnőtté válhasson?

NYILAS –gyermek / november 23. –december 21./ a tűzzel labilis, őszi, pozitív polaritású (kifelé forduló, aktív, érzelmi) jegy

Vezető gondolata:
CÉL A CSILLAGOK BOLTOZATA, SŐT AZOKON TÚL, A VÉGTELEN!

-A lehetőségek gyermeke, akit szétvet az energia, lendületessége és csodálatos vitalitása hatással lesz környezetére, belőle minden válhat, ő a szélsőségek merész lovasa. Nem ismer határokat.
-Örök derűt sugároz környezete felé, mindenben képes meglátni a jót, ezt ösztönből, hitből teszi. Gondok, akadályok számára nem léteznek, félresöpri a szülői aggodalmaskodást, a veszélyre való figyelmeztetés el sem jut tudatáig.
-Gyűjtögetős, állandóan bővíti ismereteit, kincsekkel veszi körbe önmagát. Sikeres az emberek, csoportok, tömegek meggyőzésében, vezetésében, sokszor idealista,közülük kerülnek ki az ügynökök, jogászok, filozófusok, népvezérek, tanárok. De hajlamos olyan ügyekért is lelkesedni melyek a kárára lesznek, ezért neki jó példát kell adni.
-Kiválló a humora, lendületessége, örök optimista, természettöl adva visel rózsaszín szemüveget. Szelíd határozottsággal igyekezzünk helyes mederbe terelni lendületét, megállítani úgysem lehet, ha mégis erőszakot alkalmazunk a gyermek boldogtalanná válik.
-Őt csak a végletek hozzák igazán tűzbe, a szülők felelőssége, hogy helyes irányba tereljék és ügyeljenek arra, hogy valódi értékeket tekintsen vágyai tárgyának. Igen erős egyéniség, aki átveheti a környezete feletti irányítást.
-Mindig magasabbra, távolabbra tekint mint társai, érdemes empátiára nevelni, mert könnyen beképzeltté, dicsekvővé, hatásvadásszá válhat. Jó példával szerénységre, visszafogottságra okítsuk, tanítsuk meg lassítani, hogy időt tudjon szánni az örömök átélésére.
-Hajlamossá válhat az önbecsapásra, sokszor henceg nem létező, csak vágyott dolgokkal, óvni kell önmaga túlzásaitól.

Uralkodó planétája: a JUPITER / gigantikus méretű gázóriás, melynek színes légkörében viharok tombolnak/.
A nagysághoz, erőhöz és tekintélyhez vonzódó nyilas általában rendőr, katona, tűzoltó szeretne lenni. A felnőttektől igazságosságot, bölcsességet, jóindulatot vár el, éles szemmel figyeli környezetét, tudja melyik felnőtt követ el hibát.
A modern meséket, kitalált történeteket szereti, pld. a Potter könyvek derűs óriása a kedvére való szereplő.

Kérem, ne feledjék soha, hogy a gyermek horoszkópját ismerő, azt használó szülő jutalma a kiegyensúlyozott, boldog ember.
/Felhasznált irodalom: Böszörményi Gyula – Rákos Péter Gyermekasztrológia c. könyve- 2004.évi kiadás/
Összeállította: Gyimesi Ferencné

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése