2010/10/12

Gyerek-asztrológia – SKORPIÓ- gyermek
Ki leszek, ha nagy leszek?

Vajon mit üzennek gyermekünkről a csillagok, milyen titkokat súgnak meg annak, aki képes olvasni bennük?
A sors nem végzet. Akárki is lehet a gyermekünkből, de nem árt, ha értjük csillagjegyének üzenetét…
Tudjuk, a szülőnek a legfontosabb, hogy gyermeke jó, helyes nevelést kapjon. A gyermek szeretne megfelelni szülei elvárásának, ugyanakkor születési jegyének hatása, energiái szerint igyekszik kibontakoztatni egyéniségét. Az akarat és az érdek ütközése által a gyerek lelki sérüléseket gyűjthet be mindjárt élete első éveiben. Ha olyasmire kényszerítjük, olyant várunk el tőle, amihez benne nincs út, akkor boldogtalanná tesszük őt és önmagunkat is. Ha azonban ismerjük rejtett tehetségét, ma még szunnyadó, de a csillagjegyéből kiolvasható jó tulajdonságait, akkor azokat erősíthetjük, támogathatjuk.

Asztrológiai szempontból mindenkinek két állatövi jegye van, és ezek közösen határozzák meg életét. A Nap-jegyet a születés napja határozza meg. A Nap minden évben megteszi útját a 12 állatövi jegyen keresztül, ugyanakkor minden egyes napon, amikor felkel, és lenyugszik, szintén áthalad a 12 jegyen.
Az a napszak, amelyben születtél az aszcendens jegye, más néven a „felkelőjegy” az a jegy, amelyik éppen felkelőben van a keleti horizonton a születésed pillanatában. Tehát tizenkét különböző módon lehet valaki pld. „kos”.
Gyermekünk várható jellemét, lehetőségeit előzőeken túl még a jegyéhez tartozó, abban uralkodó planéta karaktere, s annak a horoszkópban való elhelyezkedése is befolyásolja, vagyis melyik házban és más planétákkal milyen összefüggésben van jelen. Nem csoda, hogy az újságokban olvasható jegykarakter-leírások sokszor eltérnek tapasztalatainktól, hiszen nem tudják figyelembe venni az adott személy aszcendensét s a planéták pontos helyzetét a horoszkópban.
Ne feledjük, a világba tiszta lappal, tapasztalatlanul érkező újszülött úgy alakítja ki saját személyiségét, hogy a planéták együttállásából eredő karakter-vázára a közvetlen környezetétől ellesett viselkedésmintákat aggatja fel.
Tehát kivel is élünk együtt, milyen lehetőségek bújnak meg gyermekünkben, miben segítsük, mire bíztassuk, mit igyekezzünk elkerülni, mely időszakban mire számíthatunk? Erről súgnak nekünk a csillagok!

Lássuk mik a legfőbb tényezők, amikre a gyermek nevelésekor figyelnünk kell, hogy kiegyensúlyozott, önmagával békében élő felnőtté válhasson?

SKORPIÓ- gyermek / október 24.- november 22./ a vízzel fix, őszi, negatív polaritású, (befelé forduló, be-, és elfogadó) jegy.

Vezető gondolata:
EGY ÉLETEM, EGY HALÁLOM…MÉGHOZZÁ MINDENÁRON!

-Igazi egyéniség, tudja mit akar és nem fél azt megszerezni. Nem ismer határokat, semmiféle veszély nem riasztja, pajkos és eleven.
-Titokzatos, a gondolataiba nem enged betekintést, fontos, hogy a szülei mennél hamarabb mély lelki kontaktust építsenek ki vele. Soha ne próbáljuk becsapni, ő ugyanis mindig rá fog érezni az igazságra.
-A kialakított, közösen elfogadott és megszokott napirendet ne törjük meg, hogy tisztába lehessen azzal mi következik, biztosítsuk, hogy bennünk soha „nem fog csalódni”.
-Nem ismeri a félmegoldásokat, imádja a végleteket, szeret mindennek a végére járni, titkait kikutatni /szétszedett kisautók, kibelezett babák!/. Nem ismeri a félelmet sem, az egyszerű tiltás kevés a perzselő kíváncsisággal megáldott csemetének, nagy odafigyelést, sok türelmet kíván.
-Szenvedélyes viselkedésű, rajongásig képes szeretni, de ha becsapják, ígéretet nem tartják be, a rajongása átcsap forró haragba, sértettségbe, gyűlöletbe. Nagyon zárkózott, ez alaptermészete, szükséges „bizalom-szelepet” beépíteni a lelkébe, nehogy teljesen zárt kamasszá váljon, a kialakult bizalmát könnyű elveszíteni.
-Bíztassuk arra, hogy mindig bátran, őszintén közölje akaratát, s ha az humoros vagy bántó is, soha ne nevessük ki vagy szidjuk meg miatta. Ha bizalmába fogadta szüleit, a leghűségesebb szövetségessé válik.
-Zárkózottsága, csendessége irritáló lehet a közösségekben, de ha piszkálni kezdik makacsul hallgat, még inkább bezárul és a megfelelő pillanatra vár, hogy bosszút állhasson. Értelmes és a végletekig kitartó, ráér, sokáig forralja tervét. Bosszúszomját már az óvodai évek előtt meg kell fékezni, az igazságos, egyértelmű, hűvös fejjel kirótt büntetést a kis-Skorpió megérti, elfogadja, az a szülővel való kapcsolatát nem rontja.
-Óvodában, iskolában nem sok barátja lesz, mert igényes, válogatós. A szülő figyeljen oda milyen pajtásokat szed össze, mert a barátság számára megbonthatatlan szent kötelék, képes vakon követni bármilyen veszélyek közé azt akit szeret.
-Energiája kimeríthetetlen, a kudarctól csak még hevesebbé válik. Soha el nem bukik igazán, mindig képes talpra állni, ezzel környezete számára jó példát mutat. Tartózkodó, de egyértelmű szeretettel vegyük körbe, s a negatív tulajdonságainak kialakulását nagyon korán, határozottan akadályozzuk meg.

Uralkodó planétája: a PLÚTÓ / a Naprendszer legkülső bolygója, az elkülönülő, távoli és titokzatos. Rendelkezik egy holddal, ezáltal a kettősség, a páros lét üzenetét is közvetíti/.
Ha a plútói hatás kifelé nyilvánul meg, vagyis a kis-Skorpió nyitott, aktív, pajkos, energikus és kapcsolatteremtő, akkor igyekszik átalakítani környezetét. Ám nem ajánlatos mindenben behódolni akaratának, mert végül erőszakossá, diktatórikussá válik. Ha ez az erő befelé hat akkor csendes, bezárkózó, titokzatos lesz, saját énjének megteremtésével foglalkozik, ekkor igyekezzünk bizalomból, szeretetből hidat verni a lelkéhez, mert különben később kizárólag önmagával lesz elfoglalva, másokat megvetve, akadálynak tekintve az önmegvalósítása folyamatában. Mindig két véglet között mozog, szüksége van arra, hogy tapintatosan, de határozottan irányítsák, nehogy eltévelyedjen, ugyanis könnyű őt rossz útra csábítani.
A mesékben a Jupiter hatást az óriások, a nagy, hatalommal bíró, pozitív hősök hordozzák. Ő is a „varázslós” meséket kedveli, ahol rengeteg titokzatos, sötét bűbáj esik meg a szereplőkkel /pl.:Potter-könyvek, Mátyás király álruhában stb./ Igyekezzünk olyan meséket választani számára ahol jóra használják a tudományt és maguk a bűbájosok sem gonoszok.

Kérem, ne feledjék soha, hogy a gyermek horoszkópját ismerő, azt használó szülő jutalma a kiegyensúlyozott, boldog ember.
/Felhasznált irodalom: Böszörményi Gyula – Rákos Péter Gyermekasztrológia c. könyve- 2004.évi kiadás/
Összeállította: Gyimesi Ferencné

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése