2011/02/19

Baba születik: miért éppen ő választott minket?


Amennyiben elfogadjuk, hogy babánk egy lélek, aki minket választott következő megszületése lehetőségeként, akkor nagyon könnyű dolgunk van, mert útjának az előzményeire tekintve sok kérdésünkre megkapjuk a választ.
Ismeretek sokaságára teszünk szert, ha meglátjuk milyen előfeltételekkel startol a mostani életében, mind szellemi-lelki, mind fizikai síkon.
Elsősorban megtudhatjuk, hogy babánk a teremtéstörténet kapcsán mivé alakult. Krizantén bölcs által lediktált teremtéstörténet rövidített változatából (a kifejtett itt olvasható) megtudhatjuk, hogy a Teremtő először hatalmas egységszellemeket teremtett, melyek miután gőgösek és irigyek lettek, elbuktak és szétestek egy-egy szellemmé. Azon szellemeknek, akik továbbra sem tanultak hibáikból még tovább csökkent a rezgésszámuk, és két félre szakadtak szét, egy férfi és egy női lélekre. Ők a duálpárok, akik fizikai szinten nem találkoznak egymással. Ezen lelkek addig maradnak egymástól távol, amíg a sok-sok leszületésük folytán, ki nem javítják sorozatos tévedéseiket. Ez az időintervallum mindenkinél más és más. Van, akinek 1 millió, van, akinek százezer leszületésbe telik. Majd újra szellemmé válnak, és felemelkedésükkel egységszellemekké válnak. Aztán választhatnak: vállalják a segítést a Földön egy újabb leszületéssel, vagy más égi szférában segítenek.
A Földön 2004-ig testet öltöttek majdnem teljes egésze lélek volt, illetve olyan szellem, aki a saját inkarnációs ciklusában szétesett, de azóta újra egyesült duáljával. Ez azért volt így, mert eddig az időig a föld volt a javuló lelkek-emberek színpada. 2004-től pedig érkezhettek a Földre el nem bukott szellemek, hogy a bolygó felemelkedésében segédkezzenek. Most a lakosság közel 2/3 2006. nyara után egyesült szellem, a maradék hányad fele el nem bukott szellem, a másik fele lélek, illetve idetartoznak még a tündérek is.
A tündérek nem szerepeltek Isten teremtéstervében, csak a középkor keveredett világában alakultak ki szükségszerűen. Ebben az időszakban nagyon nehéz volt az emberekkel bánniuk az Égieknek, mert olyan alacsonyra csökkent a népesség rezgésszáma, olyan alacsony tudatszinten leledztek az emberek, hogy csak segítséggel tudták őket előrelendíteni. Létbe hívták a tündér létformát, amit azok a lelkek foglalhattak el, akik az akkori, középkori időszak átlag ember szintjén túlhaladtak, és nem bírtak volna ott tovább fejlődni. Azok a lelkek, akik tündér testbe inkarnálódtak, több életen keresztül öltöttek ilyen testet. Ez időszak alatt – ellenben a lélekkel, aki testbe születik meg – nem saját fejlődésük, hanem az embereken való segítés, és azok fejlődése volt a céljuk. A tündérekről szóló teljes írást itt olvashatod.
Tehát megtudhatjuk, hogy babánk hol tart az inkarnációs sorozatban. Egyben maradt szellem/el nem bukott szellem, lélek - ezen belül azt is, hogy férfi vagy női lélek, már újra egyesült lélek, aki sikeres életei miatt szellemmé válhatott, vagy esetleg tündér.
Miért fontos ezt tudni?
Mert ezekből az ismeretekből sok következtetést le lehet vonni. Lássuk csak miket:
1. el nem bukott szellem
2. lélek
3. újra egyesült lélek
4. tündér

Mielőtt megismerkedünk velük, fontos azt leszögezni, hogy bármilyen is legyen gyermekünk, nem szabad túl értékelni, olyan elvárásokat támasztani feléje, amit esetleg nem bír teljesíteni. Ezek az ismeretek a gyermekkel való közös életünket könnyítik meg. De nem arra valók, hogy eltorzítsák elképzelésünket, és arra ösztönözzenek, hogy sarjunkról extrém, felnagyított dolgokat képzeljünk.
1. El nem bukott szellem
Nagy tudású, hitű, tisztaszándékú lények, akik testbe érkezésük után is minden bizonnyal megtartják ezeket a kincset érő jellemvonásokat. Közelebbi élményük van a Legfelsőbbhöz.
Olyan szülőket választ, akik fel tudnak nőni hozzá, van elég ismeretük, nyitottak az újra, nagy a hitük. A mostanság divatos kifejezéssel élve a tudatosságra törekvő szülőket választja. Akik nem csak a vásárlásban tudatosak (no szatyor, bio, szelektív stb.), hanem ők maguk kérik a foganást, maguk választják az egymással való foglalkozást, így esetenként kiiktatják életükből a tévénézést, hogy több időt tölthessenek egymással. A szülők a problémáik megoldására törekszenek. Ebből kifolyólag törekednek a harmonikus légkör kialakítására.
Sokszor öltenek ezek a gyermekek kristályaurát.
Ha ezt egy szülő meghallaná, bizonyára azt szeretné, hogy neki is ilyen születésű gyermeke legyen. De nem minden ilyen szellem választ effajta életet. Mivel a szellemben két lélek kapcsolódik össze, ezért kétszer olyan erős, és kétszer több terhet tud elviselni. Ezért amennyiben szüksége van a megtapasztalásra, nehezített körülmények közé születik meg.
Ezek a gyermekek érdeklődőek, kezdeményezők. Könnyebben bocsátanak meg. A tervüket kitartóan viszik véghez. A belső bizonyosságból adódóan lehetnek makacsak, önfejűek. A serdülőkorban akadhatnak gondok, de ha van kire támaszkodniuk, akkor azt sérülés nélkül átvészelik.
Felnőttként sok tapasztalatra tesznek szert. Hamar és többnyire jól döntenek, és véghez viszik mindazt, mit elterveztek. Nem kell feltétlen óriás dologra gondolni. Már az nagyon jónak számít, ha nagyjából a születése előtt eltervezett életét éli valaki. Mert főként a szellemekkel élőknél lehet nagy a kísértés és a bukás veszélye. Ugyanis, ha elbukja az életet, – beképzelt lesz, hatalomra tesz szert, és mindent magának használ fel – bukása könnyen csökkentheti rezgését, és kettéválhat. Ekkor nagyobbat bukik, mint ha egy lélekkel élő szúrná el az életét.

2. Férfi vagy női lélek
Ha lélek születik, akkor úgy tekintsünk gyermekünkre, mint aki már rengeteg életet élt már meg. Volt szakács, matróz, ácsmester, bíró, művész stb. élt már az összes kontinensen, volt férfi és nő is, szegény adakozó, fukar, gyógyító vagy sámán. Beérte a legkevesebbel, és nem volt elég a legtöbb sem.
Miért fontos a férfi vagy női lélek megkülönböztetése a testbe születéskor? Ha férfi lélek születik férfi testbe, akkor rendkívül határozott, katonás ember válhat belőle. Ha ehhez hozzáadódik a bal agyfélteke dominanciája, azaz a férfi irányítottság, akkor enyhén szóval makacs lehet majd. Ha női lélek születik női testbe, akkor érzékeny, esetleg visszahúzódó, lágy és kedves. Férfi irányítottsággal határozottabbá válik a nő. Akkor érdekes, ha ellenkező nemű lélek, ellenkező nemű testet ölt. Bizonyára mindannyian ismerünk lágyabb férfiakat, és rövid hajú, karakán hölgyeket.
Az indigóaura gyakran fordul köztük elő, kb. 1997 óta születtek ilyen energia testtel. Babaként az utolsó pár közvetlen előző életben átélt markáns élmény hatására alakulnak ilyenné vagy olyanná. Az el nem bukott szellemeknek a foganása előtti élményük a Legfelsőbb, míg a lelkeknek az előző életei vannak rá nagy hatással. Míg ezeket a szellemeket nem az addig rosszul megoldott tapasztalatok hajtják a földre, hanem az azon való segítés, addig a lelkeknek az a feladatuk, hogy az elmúlt életek hibáit kijavítsák. Amikor a közvetlen előző életében meghal a test, végig látja elmúlt életét, és mindazt, amit rosszul tett vagy nem oldott meg. Arról a helyről, ahol legközelebb le fog születni mindezeket átgondolja, s számba veszi, mit kell legközelebb kijavítania. Lélek is, szellem is úgynevezett hálótervet készít, melyben kiválasztja leendő szüleit, testvéreit egész rokonságát, a kultúráját, országát, városát, a helyét, ahova születni fog. Nem egy darab tervet, hanem sok lehetséges utat tervez.
A lélek szülei olyanok, olyan genetikai kóddal rendelkeznek, akik hordozzák magukban mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a léleknek a mostani életéhez szükségesek lesznek. Mire gondolhatunk?
Mindenre. Amilyen test alkalmas a jelen élet megvalósításához, olyan adottságú szülőket választ. Ez lesz a fizikai test.
Példa:
· ha egy lélek hosszú idők óta önbizalom-hiányos volt, és most ezt szeretné felülírni, úgy sudár termetű, szép vonású szülőket választ, hogy ő is azzá váljon, és megalapozza testi szinten a lehetőséget annak, hogy ebből kifolyólag nagy legyen az önbizalma.
· De lehet ennek fordítottja is, amennyiben más megtapasztalásra vágyik, akkor más kinézetű szülőkre esik a választása.
Amilyen mintákkal rendelkeznek a szülök – melyeket saját őseiktől örököltek – olyan lesz a gyermek gondolati mintázata.
Példa:
· Ha folyton dolgozó családba ölt testet, akkor az lesz a feladata, hogy már korán felismerje ennek hátrányait, és felnőttként önszántából ne kövesse a kapott mintákat.
Tehát a lélek indulása előtt megkapja mindazt a sok feladatot, amit meg szeretne oldani: hibák kijavítása, feladatok végrehajtás stb. ezt nevezzük életprogramnak, melyek hajtják őt előre. Idősebb korában a környezete is, és az életprogramja is hatással van rá. Ez pedig művészet. Hogyan oldja meg helyesen az életét? Ha mégsem úgy alakul az élete, akkor van esélye visszakanyarodni az optimális útra. Ugyanis Isten mindenkit szabad akarattal ruházott fel. Nem madzagon rángatható bábukat teremtett, hanem önálló gondolattal rendelkező lényeket, akik döntést hozhatnak.
Ha tudnánk, hogy mit terveztünk el, akkor aszerint élnénk. A gyermekeinknek nincs letakarva a terv. Ők látják egészen kisiskolás korukig, amíg a sok ismeret le nem fedi. Ha a szülő nem partner ennek megtartásában, már korábban bekövetkezhet ez.
Amennyiben a lélek előtte nem gyakorolta az alázatosságot, visszaélt javaival, hatalmaskodott mások felett, úgy elképzelhető, hogy következő életében szegényebb sorsot választ magának, hogy megtapasztalhassa milyen az ellenkező oldalon lenni. Minden sorsot magunk választunk magunknak. A rosszat is. Ebből kifolyólag nincs rossz. Az előfordulhat, hogy a környezet a szabad akaratából kifolyólag a sanyarú sorsra rá tesz még egy lapáttal, hadd szenvedjen még jobban, de a lélek a hálóterv készítésekor minden lehetséges kimenetelt megvizsgált. Így voltaképpen rossz dolog még sem történhet vele, legfeljebb több tapasztalattal a zsebében tér majd haza.
Nem csak a külső belső megjelenés döntő a szüleivel, rokonaival kapcsolatban, azt is figyelembe veszi, hogy éltek-e már közös életben, és kialakult-e köztük karmikus kapcsolat. Azok a személyek, akik valaha ártottak, vagy tartoznak a léleknek, azaz karmikus adósságuk van feléje, azokból lesznek: a baba szülésznője/dúlája, gyermekorvosa, védőnője, óvónője, tanítója stb. Olyan személyek, akik ezt a kis lelket segíteni fogják az útján.
S akik felé neki van törleszteni valója, pedig mind olyanok lesznek, akiknek élete során ő fog tudni segíteni: Pl. osztálytársak, felnőtt korában tanítványai, páciensei stb.
Lélekként születettre úgy kell tekinteni, mint a Nagy vándorra, aki rója az életeket, rengeteget tapasztal, és most a mi szívünket szeretné meghódítani. Epedve várja szeretetünket. Foglalkozzunk vele sokat, és korán vonjuk bele a hétköznapi tevékenységekbe. Ha komolyan vesszük eredetét, idővel arról a pár életről is tudomásunk lehet, amiből alkotta a jelenlegit. Ezáltal segítségére lehetünk már most gyermek korában azokban a dolgokban, amiken – saját választása által – dolgoznia kell. A mi gyermekeink megkaphatják tőlünk szülőktől azt a segítséget, amit mi még nem kaphattunk meg, mert a mieink nem tudtak róla, hogy ez is lehetséges.Lélekként született gyermekek sok támogatást igényelnek. Azon szülők, akik nyíltak az újra és a változtatásra biztosítani tudják gyermekeik számára azt az alapot, melynek segítségével a hálótervüket képesek nagy részben megvalósítani. A lélek létforma sem jobb és nem rosszabb a szellemnél. Más megtapasztalás. Minden élet, így beleértve a mostanit is esély arra, hogy a tudat visszatalál Istenhez, rá vágyik, így emelkedik rezgésszáma, és lehetősége lesz a szellemé válásra. Ha támogatjuk ebben, és mutatjuk neki a szeretetteljes példát, akkor minden bizonnyal sikerül is neki.

3. Újra egyesült lélek, azaz szellem
Ők magukban hordozzák mindazt, ami az el nem bukott szellemekről és a lelkekről szólt. Ők egy darabig olyan életet éltek, mint az el nem bukottak, majd szétesésük után, mint a lelkek. Testbe született lények mindegyike ír hálótervet, és onnantól kezdve, hogy testben vannak már nem csak szellemi mivoltukkal, hanem a földi tudatukkal is meg kell birkózniuk. Szabad akaratuk van, döntéseket hozhatnak, amelyeknek következményei vannak. Az új élet mindig remény a javításra. Így ők is javítottak, majd felemelkedtek. Ezzel a többlettudással rendelkeznek a lelkekkel szemben. Tudják milyen volt az edény alján, és most már azt is, hogy milyen a felszínen. Ebből kifolyólag gyermekként óvatosabbak, megfontoltabbak, mind a cselekvésükben, mind a döntéseikben. Például az evésben már gyerekkoruktól kezdve megfigyelhető, hogy először csak a nyelvük hegyével érintik meg az új ételt, és ha már teljesen megbizonyosodtak annak finomságáról, csak utána esznek teljes kanállal belőle. Sokszor választanak kristályaurát.
Nehezebb őket a csaliba vinni. Mivel lélekként rengeteget tapasztaltak, ezért nagy esélyük van arra, hogy belső indítatásból kamaszkorukban is ellentmondanak pl. a cigarettára, vagy a drogra.
Magabiztosak. Vágy van a szívükben az újításra. Könnyebben felismerik a már nem működő mechanizmusokat, és szívesen változtatnak rajtuk. Elegendő erejük van hozzá, hisz már birtokában vannak a megtapasztalásnak, hogy saját erejükből feljebb emelkedtek. Ha a szülő ebben partner, gyermeke szárnyalni fog. Szellemként már nem olyan könnyű elnyomni bennük a hozott tudásukat. A lelkekkel ellentétben nekik nem feltétlen hullik alá a fátyol kisiskolás korukban, ami eltakarja a szellemi tudást.

4. Tündér
Folyamatosan születnek testbe újra 1997 óta. Igaz lélekként válhattak tündérré, de többségük utána szellemmé vált.
Annak ellenére, hogy az ő inkarnációs sorozatukból kimaradt vagy 800 év, amit tündérként éltek és nem emberként, mégis hasonló nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. Igaz más formában. Ők nem csak a saját bőrükön tapasztalták meg a különböző döntések eredményeit, hanem az embereken való segítésük által kapott gondolatokat, érzéseket beépíthettek saját életükbe. Emiatt rendkívül érzékenyek a környezetük hatásaira. Itt főként nem a világi életre kell gondolni, a földi szennyeződésekre stb., hanem a szűk családi kör életére, érzés és gondolatvilágára. Szinte mindent nem csak, hogy megéreznek, hanem magukra is vesznek, ezáltal a szülők hangulataira, rossz közérzetére sokkal több betegséggel reagálhatnak, mint más gyerekek. Kicsit zárkózottabbak is lehetnek, és ha a környezetüktől nem kapnak kellő odafigyelést a saját kis világukban töltik idejük nagy részét.
Határozott elképzelésük van az életről. Sokan választanak vagy a természettel vagy az emberekkel kapcsolatos foglalkozást.

Hogy hogyan szerezhetünk tudomást arról, hogy ki gyermekünk? A pécsi spirituális baba mama klubnak az a célja, hogy többek közt olyan tudásra, és készségekre tegyünk szert, aminek segítségével nem csak ezekre a kérdésekre, hanem sok egyébre is választ kaphassunk.
Örüljünk gyermekünknek és szeressük nagyon, bármilyen lény is, ez a lényege mindennek.
Írta: Petre Veronika a pécsi spirituális baba mama klub foglalkozására

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése